Cơ cấu tổ chức
Giáo dục N.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
Ðào tạo bồi dưỡng
Hoạt động công đoàn
Văn bản chỉ đạo
Ðang có 1 khách và
Bạn đang là khách
783139
 
             HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG
  Chọn kiểu trường : 
 
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC (27)
   Bình Phú A    Bình Phú B
   Bình Yên    Cẩm Yên
   Cần Kiệm    Minh Hà A
   Minh Hà B    Chàng Sơn
   Đại Đồng    Dị Nậu
   Đồng Trúc    Hạ Bằng
   Hương Ngải    Hữu Bằng
   Kim Quan    Lại Thượng
   Liên Quan    Phú Kim
   Phùng Xá    Tân Xã
   Thạch Hòa    Tiến Xuân A
   Tiến Xuân B    Yên Bình A
   Yên Bình B    Yên Trung
   Thạch Xá
 
CÁC TRƯỜNG THCS (24)
   Bình Phú
   Bình Yên    Cẩm Yên
   Cần Kiệm    Canh Nậu
   Chàng Sơn    Đại Đồng
   Dị Nậu    Đồng Trúc
   Hạ Bằng    Hương Ngải
   Hữu Bằng    Kim Quan
   Lại Thượng    Liên Quan
   Phú Kim    Phùng Xá
   Tân Xã    Thạch Hòa
   Thạch Thất    Thạch Xá
   Tiến Xuân    Yên Bình
   Yên Trung
 
CÁC TRƯỜNG MẦM NON (2)
   MN Đại Đồng
   MN Bình Phú
 Thông báo mới
Thông báo phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021 (22/4/2021)

Kết quả thi viết môn nghiệp vụ vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020 (31/3/2021)

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung (vòng 1) (20/3/2021)

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập (4/3/2021)

Thông báo của UBND huyện về vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020 (28/12/2020)

.... Xem tất cả (53) ....

Không có trao đổi trực tuyến nào
Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Thạch Thất
Ðịa chỉ: Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
Tel: 04 33842257 - Fax: 04 33842257

Ðơn vị thiết kế: Công ty