Cơ cấu tổ chức
Giáo dục N.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
Ðào tạo bồi dưỡng
Hoạt động công đoàn
Văn bản chỉ đạo
Ðang có 2 khách và
Bạn đang là khách
783139
 
            Hoạt động công đoàn
Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2013 – 2014  (18h:3 | 18/09/2013)
Năm học 2012- 2013 là năm học thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV; đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thât lần thứ XXII mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế.
 
       Ngày 17/9/2013, Công đoàn ngành Giáo dục huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014. Đến dự và chỉ đạo có: Đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất, đ/c Nguyễn Trung Hưng – Phó bí thư chi bộ, phó trưởng phòng GD&ĐT.

Đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất phát biểu chỉ đạo
 
       Năm học 2012- 2013 là năm học thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV; đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thât lần thứ XXII  mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế. Đối với Công đoàn Ngành giáo dục huyện thì năm học 2012-2013 còn là năm học có ý nghĩa quan trọng, các CĐCS và Công đoàn ngành đã tổ chức thành công Đại hội, bộ máy tổ chức đã được kiện toàn, bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn giáo dục Thạch Thất nhiệm kỳ 2012-2017 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đ/c Nguyễn Trung Hưng – Phó bí thư chi bộ, phó trưởng phòng GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.
 

Đ/c Đỗ Văn Quyết – Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện
trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013

         Thay mặt cho 74 CĐCS, 3.216 đoàn viên trên tổng số 3.397 CB-GV-CNVC của 24 trường Mầm non, 26 trường Tiểu học, 24 trường THCS, đ/c Đỗ Văn Quyết – Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014:
         Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp của Công đoàn cấp trên, sự ủng hộ tận tình của phòng GD&ĐT Thạch Thất cũng như Hiệu trưởng các trường học trong huyện, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban chấp hành CĐGD huyện và từng cán bộ đoàn viên của các CĐCS hoạt động CĐGD Thạch Thất năm học 2012-2013 đã thu được những kết quả nhất định:
        Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên được đội ngũ CBGV nắm bắt các Chỉ thị , Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành nên tuyệt đại đa số CBGV đã gắn bó với nghề nghiệp, không có CBGV vi phạm quy chế chuyên môn bị xử lý. Gương mẫu và đạt hiệu quả cao trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc hội thi GV dạy giỏi các cấp, có cố gắng vượt bậc trong phong trào "Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH, đổi mới công tác quản lý"và phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
         Làm tôt công tác tham gia quản lý Ngành thông qua việc tổ chức hội nghị CNVC có nề nếp và chất lượng tốt; tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở.Tích cực trong tham gia công tác xã hội từ thiện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV-CNV trong Ngành. Tổ chức tốt các hoạt động VHVN-TDTT tại cơ sở.
         Kết thúc năm học đã có 28 tập thể và 67 cá nhân được LĐLĐ các cấp khen tặng:
         - Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 38 cá nhân.
        - Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen: 01 tập thể và 01 cá nhân.
        - LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen: 05 tập thể và 03 cá nhân.
        - Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen: 02 tập thể và 03 cá nhân.
        - LĐLĐ huyện Thạch Thất tặng Giấy khen 09 tập thể và 09 cá nhân.
        - Công đoàn ngành Giáo dục Thạch Thất tặng Giấy khen 11 tập thể và 13 cá nhân.
        Chứng nhận Công đoàn VMXS: 28 tập thể CĐCS;
      -  Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng danh hiệu “ Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” cho: 02 cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng danh hiệu “ Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” cho: 06 cá nhân .
       Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nêu rõ: Trong năm học vừa qua hoạt động công đoàn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục:
        Cán bộ Công đoàn các cấp mới được kiện toàn sau đại hội, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác, tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn; công tác tham mưu, phối hợp với chuyên môn còn thiếu chủ động, chưa sáng tạo.
         Một số đơn vị công đoàn trong tổ chức hoạt động chưa có sự đổi mới, thiếu chủ động, chưa bám sát kế hoạch, chương trình công tác của công đoàn cấp trên; chưa phối hợp tích cực với chuyên môn nên kết quả hoạt động chưa cao; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thông tin báo cáo còn chậm muộn, số liệu chưa thống nhất, chưa đúng theo yêu cầu.
          Một số cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm tổ chức phong trào. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong CBGV-CNV, đoàn viên ở một số CĐCS còn hạn chế, còn CBGV-CNV vi phạm nội quy, quy chế, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại vượt cấp.
         Thời gian cán bộ Công đoàn tập trung cho hoạt động còn hạn chế do làm công tác kiêm nhiệm, chưa phát huy hết vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn. Hoạt động Công đoàn còn có lúc mang tính thời vụ.
 Chưa tổ chức được hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
       Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014: Công đoàn ngành Giáo dục và các CĐCS cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức và biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBGV- CNV về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên ngành giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013).
2. Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; chủ động phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014, tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và và lợi ích của CBGV- CNV, nhất là chế độ chính sách mới; chủ động nắm bắt các bất cập, khó khăn trong việc triển khai, áp dụng các chính sách.
3. Tiếp tục đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động công đoàn, nhất là CĐCS; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT; tham gia các giải đấu thể thao, văn nghệ do công đoàn cấp trên tổ chức. Các đơn vị công đoàn quản lý hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động công đoàn khoa học, hiệu quả.
4. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện; chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, công chức, viên chức đầu năm học; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
5. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; từng bước nâng cao hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua. Cụ thể hóa các phong trào thi "hai tốt', “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" phù hợp với thực tiễn, trở thành nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên và của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị; tăng cường kiểm tra, đánh giá, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo và thực hiện.
6. Đẩy mạnh công tác nữ công; phối hợp với với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành tiếp tục triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong giai đoạn 2 năm gắn với phong trào " Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.
7. Tăng cường công tác kiểm tra. UBKT CĐGD các cấp tham mưu giúp BCH, BTV tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài sản, tài chính công đoàn.
Tin bài: Admin
 
Các tin tiếp theo
 • Tin: Hội thi Cán bộ CĐCS giỏi Thành phố Hà Nội năm 2012 (20h:2 | 27/07/2012)
 • Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD (14h:59 | 19/07/2012)
 • Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2012 (19h:20 | 11/07/2012)
 • Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân thăm và tặng quà ngành giáo dục Quảng Bình (13h:40 | 01/06/2012)
 • Theo dõi và điều khiển máy tính từ xa (15h:1 | 19/04/2012)
 • Theo dõi và điều khiển máy tính từ xa (14h:59 | 19/04/2012)
 • Theo dõi và điều khiển máy tính từ xa (13h:14 | 19/04/2012)
 • Download Adobe Flash Player 10 Offline Installer Direct Download Link (7h:53 | 19/04/2012)
 • Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh lần thứ I, năm 2012 (12h:58 | 16/04/2012)
 • THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội: Hướng tới giáo viên, học sinh vùng sâu vùng xa và hải đảo. (14h:25 | 10/04/2012)
 •  Thông báo mới
  Thông báo phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021 (22/4/2021)

  Kết quả thi viết môn nghiệp vụ vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020 (31/3/2021)

  Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung (vòng 1) (20/3/2021)

  Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập (4/3/2021)

  Thông báo của UBND huyện về vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020 (28/12/2020)

  .... Xem tất cả (53) ....

  Không có trao đổi trực tuyến nào
  Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Thạch Thất
  Ðịa chỉ: Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
  Tel: 04 33842257 - Fax: 04 33842257

  Ðơn vị thiết kế: Công ty