Cơ cấu tổ chức
Giáo dục N.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
Ðào tạo bồi dưỡng
Hoạt động công đoàn
Văn bản chỉ đạo
Ðang có 3 khách và
Bạn đang là khách
783139
 
            Hoạt động công đoàn
Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2014 – 2015  (7h:57 | 09/09/2014)
Ngày 03/9/2014, Công đoàn ngành Giáo dục huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015.
 
Ngày 03/9/2014, Công đoàn ngành Giáo dục huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. Đến dự và chỉ đạo có: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thanh- Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội, đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất, đ/c Nguyễn Trung Hưng – Phó bí thư chi bộ, phó trưởng phòng GD&ĐT, đ/c Đỗ Thị Thúy Nga-Phó trưởng phòng GD&ĐT.
 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thanh- Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội phát biểu chỉ đạo.
Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết 29/NQ/TƯ về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Công đoàn giáo dục huyện Thạch Thất nhiệm kì 2012-2017, tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013). Đưa nội dung các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành hoạt động thường xuyên của ngành.

Đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất phát biểu chỉ đạo
 

Đ/c Đỗ Văn Quyết - Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện trình bày báo cáo tổng kết hoạt động
Công đoàn năm học 2013 – 2014
Thay mặt cho 76 Công đoàn cơ sở, 3297 đoàn viên của 25 Công đoàn cơ sở trường Mầm non, 27 Công đoàn cơ sở trường Tiểu học và 24 Công đoàn cơ sở trường THCS, đ/c Đỗ Văn Quyết – Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015:
         Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp của Công đoàn cấp trên, sự ủng hộ tận tình của phòng GD&ĐT Thạch Thất cũng như Hiệu trưởng các trường học trong huyện, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban chấp hành CĐGD huyện và từng cán bộ đoàn viên của các CĐCS hoạt động CĐGD Thạch Thất năm học 2013-2014 đã thu được những kết quả nhất định:
        Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên được đội ngũ CBGV nắm bắt các Chỉ thị , Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành nên tuyệt đại đa số CBGV đã gắn bó với nghề nghiệp, không có CBGV vi phạm quy chế chuyên môn bị xử lý. Gương mẫu và đạt hiệu quả cao trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc hội thi GV dạy giỏi các cấp, có cố gắng vượt bậc trong phong trào "Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH, đổi mới công tác quản lý"và phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
         Làm tôt công tác tham gia quản lý Ngành thông qua việc tổ chức hội nghị CNVC có nề nếp và chất lượng tốt; tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở.Tích cực trong tham gia công tác xã hội từ thiện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV-CNV trong Ngành. Tổ chức tốt các hoạt động VHVN-TDTT tại cơ sở, tham gia các giải VHVN-TDTT do các cấp Công đoàn cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt.
            Kết thúc năm học đã có 35 tập thể và 63 cá nhân được LĐLĐ các cấp khen tặng:
           - Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 27 cá nhân.
- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen: 01 tập thể và 01 cá nhân.
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen: 01 tập thể.
- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen: 06 tập thể và 01 cá nhân.
- Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen: 02 tập thể và 01 cá nhân.
- LĐLĐ huyện Thạch Thất tặng Giấy khen 10 tập thể và 15 cá nhân.
- Công đoàn ngành Giáo dục Thạch Thất tặng Giấy khen 15 tập thể và 18 cá nhân.
Chứng nhận Công đoàn VMXS: 45 tập thể CĐCS;
- Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”: Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng danh hiệu “ Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” cho: 02 cá nhân; Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm thực hiện phong trào "Giỏi việc trưởng, đảm việc nhà" - "Cô giáo người mẹ hiền" cho 03 nhà giáo; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng danh hiệu “ Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” cho: 19 cá nhân; Công đoàn ngành giáo dục huyện cấp giấy chứng nhận cho 133 nhà giáo.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nêu rõ: Trong năm học vừa qua hoạt động công đoàn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục:
        Cán bộ Công đoàn các cấp mới được kiện toàn sau đại hội, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác, tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn; công tác tham mưu, phối
hợp với chuyên môn còn thiếu chủ động, chưa sáng tạo.
Một số đơn vị công đoàn trong tổ chức hoạt động chưa có sự đổi mới, thiếu chủ động, chưa bám sát kế hoạch, chương trình công tác của công đoàn cấp trên; chưa phối hợp tích cực với chuyên môn nên kết quả hoạt động chưa cao; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thông tin báo cáo còn chậm muộn, số liệu chưa thống nhất, thiếu chính xác, chưa đúng theo yêu cầu.
Một số cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm tổ chức phong trào. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong CBGV-CNV, đoàn viên ở một số CĐCS còn hạn chế, còn CBGV-CNV vi phạm nội quy, quy chế, vi phạm chính sách DS-KHHGD.
Thời gian cán bộ Công đoàn tập trung cho hoạt động còn hạn chế do làm công tác kiêm nhiệm, chưa phát huy hết vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn. Hoạt động Công đoàn còn có lúc mang tính thời vụ.
       Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015: Công đoàn ngành Giáo dục và các CĐCS cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
            1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBGV,NV trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và của đơn vị hướng tới hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015. Tuyên truyền, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học.
2. Tiếp tục phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBGV,NV trong Ngành. Đặc biệt là CBGV,NV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và có những hình thức hỗ trợ, động viên kịp thời. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và và lợi ích hợp pháp của CBGV- CNV, nhất là chế độ chính sách mới; chủ động nắm bắt các bất cập, khó khăn trong việc triển khai, áp dụng các chính sách. Tiếp tục vận động CBGV,NV ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa. Vận động CBGV,NV thực hiện tốt công tác Dân số-KHHGĐ.
            3. Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục vận động CBGV,NV tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Ban Chấp hành TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm và hành động cụ thể. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành TW khóa XI và Chương trình hoạt động của Thành ủy, của Ngành về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”, 7 chương trình công tác của huyện ủy, Nghị quyết Công đoàn các cấp. Tiếp tục vận động CBGV,NV tích cực thực hiện phong trào “Tự học - Tự bồi dưỡng”, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ đổi mới phương pháp dạy học và phong trào viết SKKN, NCKH, làm đồ dùng dạy học.
             4. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch, tham gia thi đấu các giải thể thao của ngành GD&ĐT, LĐLĐ năm học 2014-2015.
           5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Công đoàn, phát huy vai trò chủ động của Công đoàn cơ sở. Tăng c­ường xây dựng tập thể đoàn kết, quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với chính quyền đồng cấp. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
           6. Đẩy mạnh công tác nữ công, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành tiếp tục triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" - "Cô giáo người mẹ hiền".
           7. Tăng cường công tác kiểm tra, ủy ban Kiểm tra CĐGD và CĐCS, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Công đoàn Giáo dục Thạch Thất năm học 2013-2014


Phát biểu tham luận của CĐCS Tiểu học Phùng Xá


Đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân.


Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thanh- Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội, đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất trao bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể cá nhân


Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thanh- Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn ngành Giáo dục Thạch Thất


Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thanh- Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội trao Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho các tập thể và cá nhân

Đ/c Nguyễn Trung Hưng – Phó bí thư chi bộ, phó trưởng phòng GD&ĐT, Đ/c Nguyễn Văn Tuyết - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Tin bài: Đỗ Văn Quyết

 
 
Các tin tiếp theo
 • Hội thao ngành Giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất (5h:5 | 10/11/2013)
 • Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc trường- đảm việc nhà", "Cô giáo, người mẹ hiền" (2h:22 | 21/10/2013)
 • Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2013 – 2014 (18h:3 | 18/09/2013)
 • Tin: Hội thi Cán bộ CĐCS giỏi Thành phố Hà Nội năm 2012 (20h:2 | 27/07/2012)
 • Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD (14h:59 | 19/07/2012)
 • Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2012 (19h:20 | 11/07/2012)
 • Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân thăm và tặng quà ngành giáo dục Quảng Bình (13h:40 | 01/06/2012)
 • Theo dõi và điều khiển máy tính từ xa (15h:1 | 19/04/2012)
 • Theo dõi và điều khiển máy tính từ xa (14h:59 | 19/04/2012)
 • Theo dõi và điều khiển máy tính từ xa (13h:14 | 19/04/2012)
 •  Thông báo mới
  Thông báo phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021 (22/4/2021)

  Kết quả thi viết môn nghiệp vụ vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020 (31/3/2021)

  Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung (vòng 1) (20/3/2021)

  Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập (4/3/2021)

  Thông báo của UBND huyện về vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020 (28/12/2020)

  .... Xem tất cả (53) ....

  Không có trao đổi trực tuyến nào
  Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Thạch Thất
  Ðịa chỉ: Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
  Tel: 04 33842257 - Fax: 04 33842257

  Ðơn vị thiết kế: Công ty